Безкрайна благодарност

Имам възрастни родители, в частност баща с куадрипареза и майка с придружаващи възрастта заболявания, наложи ми се да намеря помощ в грижата за тях в рамките на 2 дни. Смятах, че това е невъзможно, до като не се обърнах към вас Мобилен Хиспис.
Разговарях с Надя и срещнах само подкрепа и съпричастност, много бърза реакция, а за Веселин Василев /грижещ се за родителите ми/ мога да кажа само суперлативи. Прекрасен и спокоен човек, разбиращ, подкрепящ. Родителите ми го харесаха още на първата им опознавателна среща. Усещането за него е като за човек от семейството. При възрастните хора е от значение и добрият вербален контакт, а Веселин умее и това. Благодаря му от сърце и пожелавам Господ да е грижовен към него.
Безкрайни благодарности на всички вас.