Благодарност

Благодарност на Мобилен хоспис и Ваня Цанова

Здравейте, искам да изкажа своята благодарност към Мобилен хоспис и специално към личен асистент Ваня Цанова, относно полагането на грижи за моята майка, която беше на легло.
Винаги точна в уговореното време, още с идването в дома тя започваше да полага грижи за болната с изключително внимание , търпение и постоянство.
Даваше ми много добри съвети, в грижите за майка ми, тъй като има дългогодишен международен опит. Наложи се два пъти придружаване в болница , което тя направи изключително коректно и с прекрасно отношение, като към близък човек.
БЛАГОДАРЯ,Ваня!!
Препоръчвам я на всеки, който има нужда от помощ. Благодаря и на останалите от екипа на Мобилен хоспис, за бързото реагиране и адекватна помощ!