Благодарност

Благодаря, че ви има !
Благодаря за:
* професионалната организация
* внимателното и спокойно отношение
* добротата и загрижеността, която проявиха Младена Главшина, Светла Будинова и Елка Симеонова към болната ми майка
* търпението при гледане на тежко болни
Още веднъж – благодаря ви!