Веселин Василев – внимателен и отзивчив

Веселин помага с грижите за баща ми, който беше трудно подвижен. Веселин беше много внимателен и лесно се приспособи към нуждите му, помагаше с придвижване, къпане. При нужда да се промени графика, Веселин винаги успяваше да се пригоди.
Бих го препопоръчала!

Благодаря му за отзивчивостта и старанието, което показа!