Обратна връзка Соня Димитрова

Соня изпълняваше сериозно и качествено своите задължения. Винаги се отзоваваше на време – изпълняваше задачите си съвестно и старателно.

Мнение за подобрение: да подхожда с позитивизъм дори когато се вижда, че краят е близо. От време на време е доста негативна (с основание на случващото се), но то се пренася и на околните.

Като цяло Соня е изключително качествен човек, на който може да се разчита.