Отлична обратна връзка

Здравейте!
Бих искала да благодаря за прекрасните грижи в последните месеци от живота на баща ми. В началото Ваня се грижеше за него, в последствие Мая Рафаилова пое грижите и с Ели твърдя, че е истински отдадена, спокойна, грижовна и отговорна!