Относно работата на БЛАГА

Блага беше наета от мен като асистент/болногледачка/ за период от 11 месеца. Наблюдавайки нейната работа мога спокойно да дам за БЛАГА следната оценка. Много добър и отговорен работник, Изключително точна в графика за даване на лекарства и храна.Внимателно по точно професионално отношение към болният човек и разбиране на неговите проблеми произтичащи от състоянието му. Независимо от възрастта един много пъргав и разбран работник Мога без резерви да препоръчам БЛАГА като АСИСТЕНТ на всички нуждаещи се от тази помощ