Чудесни

Изключително отзивчиви хора. Бърза и лесна комуникация. Точни и коректни.
Разбраха ситуацията ни и реагираха своевременно с най-подходящия човек, а именно милата Детелина Муткова. Прекрасна жена, човечна, добросърдечна, мила, отзивчива и внимателна. Полагаше грижи за нашата майка, така както би ги полагала за своята. Благодарим ѝ за топлото сърце, добронамереното ѝ отношение и търпението, което имаше. Мобилен Хоспис е незаменимо място, където ще откриете адекватни хора, приятелско отношение и грижа с обич.
Благодарим ви сърдечно!