Логопед

Логопедична помощ при хора, страдащи от неврологични или невродегенеративни заболявания

Навременната логопедична помощ е от особено значение за хора, които страдат от неврологични (мозъчни инсулти, хематоми, тумори) или невродегенеративни заболявания (различни форми на деменция, болест на Алцхаймлер, болест на Хънтингтън, болест на Паркинсон). В зависимост от мозъчното нарушение се засягат говора, възможността за разбиране на чужда реч и/или способността за хранене и пиене. Страда не само засегнатият човек, а и на неговото семейство. Променя се ежедневието. Екипът на Мобилен Хоспис Ви предоставя възможността за своевременна логопедична терапия в домашни условия. Така пестите усилия и време. Клиентите се чувстват по-спокойни в домашна обстановка. Те са по-мотивирани, поради което терапията дава по-добри резултати.

При тези симптоми логопедичната терапия е неотложна:

  • Нарушена способност на човек да формулира собствено изказване

Затрудненията може да са много разнообразни. Те могат да варират от пълна загуба на говор до неправилна употреба на думи и понятия. Наблюдават се например: замяна на думи; трудности при назоваване на предмети или намиране на точни наименования; невъзможност за повтаряне дори на кратки изречения или изброяване на поредица, като на напр. дните от седмицата.

Нарушенията на говора могат да се проявят и с бавно, накъсано и неправилно произношение. В тежки форми се наблюдава пълна невъзможност за артикулация или повторение единствено на срички и звукоподражания.

  • Трудности при разбиране на речта

Езиковото нарушение е свързано с неразбиране значението на думите, а оттам и неправилната им употреба. Не се изслушва събеседника. Не се разбират конкретно поставените въпроси или теми на общуване. В същото време се наблюдава дълго, многословно и обстоятелствено изказване, често без смислово съдържание. Повтарянето на чужда реч също е нарушено. Спонтанното писане е невъзможно. Засегнатият е дезориентиран за себе си, както и за време, пространство и място.

  • Нарушения при четене и писане

Не е възможно прочит на дума или текст, независимо от големината на буквите. В зависимост от мозъчното нарушение четенето може да стане механично, без се разбира прочетеното. Наблюдава се невъзможност за изписване на собственото име, на понятия, както и невъзможност за формулиране или преписване на кратък текст.

  • Нарушени показатели на гласа

Те могат да бъдат патологични промени във височината, силата и тембъра на гласа. Тези симптоми са най-често изявени при страдащи от болестта на Паркинсон. При това заболяване гласът при 89% е тих, дрезгав, монотонен. Звукопроизношението е неясно. Мимиката е застинала като в маска. Налице е усещане за гласова умора. Стига се и до пълна липса на глас (афония).

  • Нарушения на храненето и гълтането

Наблюдава се нарушено преминаване на течности и храна от устната кухина към гърлото и стомаха. Това се дължи на недобра координация или слабост на мускулите, отговорни за отхапване, дъвкане и преглъщане. Следствията са често задавяне, кашлица, излизане на течност или храна от устната кухина, шумове при дишането. Затрудненото гълтане може да се наблюдава само при твърди или при твърди и течни храни. При нарушения на гълтането рискът от аспирация е много голям.

Езиково-говорните нарушения, измененията на гласа и затрудненията при гълтане обикновено не се наблюдават изолирано, а в различни комбинации и степени на проявление. Диагностиката и терапията изискват познания и опит. Логопедите от екипа на Мобилен Хоспис са с доказани умения. Сертифицирани са чрез обучения в България и Германия.

Нашия логопед

Ана Симеонова - логопед, магистър говорен терапевт

Ана Симеонова
логопед, магистър говорен терапевт

Доверете ни се!

Не се колебайте да помогнете на близките си! Към логопедите от екипа на Мобилен Хоспис можете да се обърнете за терапия, консултация или дори само за отговор на наболял въпрос.