Eкип рехабилитатори. Възстановяване след инсулт и травми.

Физикалното рехабилититране се прави най-добре в домашни условия, поради не една и две причини.

На първо място – спокойствието на болния, че е в дома си, сред своите близки. Второ – избягват се трудното и понякога болезнено придвижване от рехабилитационния център до дома си (ако въобще това е възможно). И не на последно място – чисто финансово – материалната обезпеченост на цялото това „приключение“ са само малка част от предимствата.

Безспорен е факта, че качественото и резултатно възстановяване може да се случи само в подходяща среда. Такава би трябвало да е средата във всяка рехабилитационна болница, клиника, санаториум или профилакториум. За съжаление в настоящата действителност това не е така.

През последните 15 години, рехабилитационната медицина в съвременния свят, се промени най-вече в насока на „ресоциализиране или реинтегриране на личността“. Целта е това да е случва независимо от степента на увредата от болестта, степен на инвалидност или както е известен в България „ТЕЛК“, на пациента. Това означава, че в зависимост от степента на увреда (след инсулт, фрактура и/или тежка операция), съществува критерии по който пациента бива оценен и съответно рехабилитиран с една единствена цел: максимално функционално възстановяване. Класификацията за това е известна като  ICF, което в превод значи международна класификация на функционалността. Нашите специалистите боравят с нея от години.  Основните цели на тази класификация са, да възстанови пациента на трите основни нива:

Нива на рехабилитационно възстановяване

  1. Ниво структури – Целта е възстановяване на всички въвлечени от болестта тъкани, като кости, стави, мускули, фасции, нерви, оперативни белези и рани, катетри, трахеостоми, системи, протези и ортези и други. Взимането под внимание на последствията от болестта, дава възможност, за по-адекватна физическа и функционална оценка на болния.
  2. Ниво Активности – тук се касае най-вече това, какво може да изпълни или постигне пациента предвид структурния му (предходния) дефицит. Например: поради коремната операция, инсулт, фрактура, емболия, луксация, ендопротеза или протеза, пациента не може да става от леглото сам от тилен лег. Задачата е как да го научим? НИЕ ЗНАЕМ КАК!
  3. Ниво Участие – Това е момента на истинската реадаптация, ресоциализация, реинтеграция или с прости думи: как на фона на предните две, този човек, пак да бъде човек? Тук се акцентира най-много на домашната и професионална среда.

Тази цел, изисква комплексна грижа от съответните компетентни специалисти и още по-добро познаване на нуждите и потребностите на самия пациент.

С какво сме полезни:

Тук опираме и до времето на хората, които трябва да придружават болния, за да не пропуска той своята рехабилитация или да я проведе адекватно и резултатно в къщи. Ние, от mobilenhospis.com, осигуряваме това на болния, като спестяваме времето на близките му, осигурявайки грижа за него през деня в дома. Докато близките работят или се грижат за други по-малки членове на семейството, той е напълно обгрижен, облечен, нахранен, има кой да му даде лекарствата, а процедурите по възстановяване вървят по план. Всеки ден, опитен физиотерапевт – рехабилитатор посещава болния и прилага необходимите процедури и ергономични корекции.

Много възрастни хора се нуждаят от рехабилитация, а това не е дейност, която може да се прави от всяка масажистка, завършила няколко седмични курсове. Нашите физиотерапевти -рехабилитатори имат висока квалификация, доказуемо подкрепена с лицензи от доказали се в сферата на рехабилитационната медицина, международни организации. Нашият екип е изграден от доктори, асистенти и терапевти по световно известни методи като Bobath, PNF, Neuro 21 и др. Всички тези методики са утвърдени в много западноевропейски държави, както и в САЩ. Те имат богат опит и професионализъм, което им помага да знаят от какво точно се нуждае всеки един пациент. Индивидуалният подход към болния, доверието в неговия персонален физиотерапевт – рехабилитатор, са в основата на успеха от процедурите.

Пример:

Много болни след инсулт се променят коренно, не само като физическа подвижност, но и като характер. Това се дължи на някои промени в мозъчните функции. Те стават капризни, сприхави, общуването с тях е трудно. Добрите терапевти имат своеобразен подход към тези болни и те успяват да установят контакт с тях, да спечелят доверието им, за да могат да извършат необходимите процедури. С прогресията на терапията, болните се променят – стават по-спокойни, повече се усмихват и общуването с тях се улеснява.

Възползвайте се от нашите специалисти за посещение в дома ви! С това ще спестите много време и нерви, а на болният – много дискомфорт от ежедневно пренасяне и транспортиране до рехабилитационният център и обратно. Ние връщаме радостта от живота като постепенно възстановяваме не само тялото, но и личността на Човека!

Обадете ни се и ние ще Ви посетим у дома – тел.089 911 0204